نشر مانگ

نشر مانگ
مدتهاست تأسیس یك مركز چاپ و انتشارات فرهنگ و ادبیات كردی مدرن و پیشرفته، رؤیای خیلی از ماهاست. مركزی كه بتواند همگام با سایر مراكز انتشاراتی دیگر در ایران بتواند به صورت حرفه‌ای و با كیفیت بالا اقدام به چاپ و نشر متون موفق و ممتاز در زمینه فرهنگ و ادبیات و علوم انسانی بنماید. چه متون نویسندگان داخل و چه نویسندگان جهان.

«نشر مانگ» در راستای تحقق این رؤیا و بر این اساس تأسیس شده و به صورت قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز شماره ۱۱۵۱۰ را دریافت كرده است. لذا «مانگ» همه سعی و تلاش خود را در این زمینه به كار خواهد گرفت و در این راستا اصول و راهبردهایی را به عنوان برنامه‌ی كاری خویش در پیش خواهد گرفت كه امید است هیچ وقت از آنها عدول نكرده و همیشه آنها را حفظ نماید.

اهم فعالیت‌های نشر مانگ به موضوعات مدرن و امروزی اختصاص یافته و بر سه محور ۱ـ هنر و ادبیات ۲ـ ادبیات كودكان و نوجوانان 3- علوم انسانی، متمركز است و هر یك از این بخشها را در قالب پروژه‌ای جداگانه تعریف كرده و اقدام به نشر آنها می‌نماید.

نشر مانگ اهمیت خاصی به ترجمه متون می‌دهد. در این میان آنچه حائز اهمیت است ترجمه از زبان اصلی می‌باشد. «نشر مانگ» برای یك بار و برای همیشه در نظر دارد كه این روند را تغییر داده و رویه‌ی ترجمه‌ی حرفه‌ای را در پیش بگیرد و لذا این یكی از اصول مانگ می‌باشد.

«نشر مانگ» معتقد به حق تألیف بوده و طبق قرارداد با نویسندگان و مترجمان نسبت به رعایت حقوق آنان را ادا كرده و انتظار كار بدون حق‌التألیف را از هیچ كس ندارد. لذا دست همكاری به سوی همه نویسندگان و مترجمان عزیز در هر جای جهان دراز خواهد كرد و از آنان تقاضای همكاری و همیاری در جهت تحقق اهداف خویش را دارد.


فروشگاه مرکزی: مهاباد
تلفن: ۴۲۲۳۷۸۷۹ ۰۴۴ - ۴۲۲۲۷۸۷۹ ۰۴۴

ارتباط با بخش‌های نشر:
مديریت:
mangpub1@gmail.com
info@mangpub.com
هنر و ادبيات:
mang@mangpub.com
علوم انساني و مطالعات كردی:
kurdish.studies@mangpub.com
كودكان و نوجوانان:
mindal@mangpub.com
بخش کلهری:
kalhori@mangpub.com
بخش کرمانجی:
vebun@mangpub.com